Ảnh Họ và tên Nghề nghiệp
GS.TS. Bùi Thu Hà Giảng viên
GS.TS. Phan Văn Tường Giảng viên
TS. Lê Hải Hà Giảng viên
Ths. Nguyễn Văn Đừng Giảng viên
Ths.Trần Ninh Giang Thạc sĩ Quản lý công
PGS. TS. Lương Ngọc Khuê Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh
TS. Hoàng Khánh Chi Giảng viên
PGS. TS. Nguyễn Thanh Hương Giảng viên
TS. Bùi Tú Quyên Giảng viên
TS. Lê Kim Ánh Giảng viên