Ảnh Họ và tên Nghề nghiệp
PGS.TS. Hà Văn Như Giảng Viên
GS.TS. Bùi Thu Hà Giảng viên
GS.TS. Phan Văn Tường Giảng viên
TS. Lê Hải Hà Giảng viên
TS. Nguyễn Ngọc Bích Giảng viên
Ths. Phùng Văn Thùy Giảng viên
TS. Trần Tuyết Hạnh Giảng viên
Ths. Phạm Quốc Thành Giảng viên
PGS.TS. Lã Ngọc Quang Giảng viên
Ths.Trần Ninh Giang Thạc sĩ Quản lý công
PGS. TS. Lương Ngọc Khuê Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh
GS.TS Nguyễn Công Khẩn Bác sĩ. tiến sĩ
PGS.TS. Phạm Trí Dũng TS. Quản lý dược
PGS.TS. Phạm Việt Cường Giảng viên
PGS.TS. Vũ Hoàng Lan Giảng viên
TS. Bùi Tú Quyên Giảng viên
TS. Lê Kim Ánh Giảng viên
TS. Nguyễn Quỳnh Anh Giảng viên
TS. Nguyễn Đức Thành Giảng viên